Tag «Semiconductor manufacturing devices»

חיישן קרינה אולטרה סגולה – UV Power Sensor

חיישן קרינה אולטרה סגולה - UV Power Sensor

חיישן קרינה אולטרה סגולה – UV Power Sensor חיישן קרינה אולטרה סגולה – UV Power Sensor המכשיר אידיאלי לניטור רציף של מצב הפלט של אולטרה סגול. חיישן אולטרה סגול קולט ומציג את הקרניים האולטרה סגולות שהעין אינה מסוגלת לקלוט. זהו מכשיר המשמש לניטור רציף של עוצמת האור האולטרה סגול. מכיוון שמשתמשים בחיישן זה בזכוכית ההמרה …