Tag «Zinc telluride»

אבץ טלוריד – Zinc telluride (ZnTe)

אבץ טלוריד - Zinc telluride (ZnTe)

אבץ טלוריד – Zinc telluride (ZnTe) אבץ טלוריד הוא אחד החומרים המוליכים למחצה הנפוצים בשימוש בתחום האלקטרואופטיקה. אבץ טלוריד חשוב לפיתוח מכשירים מוליכים למחצה שונים, כולל לדים כחולים, דיודות לייזר, תאים סולאריים ועוד. כאשר גביש טלוריד אבץ נחשף לקרינת טרה-הרץ הוא הופך לגלאי אלקטרו-אופטי. אז ניתן להשתמש בטלוריד אבץ באופטיקה לא לינארית. להלן מספר מאפיינים …