Tag «Vibration Control and Anti-Vibration Tables»

שולחן בידוד | שיווק שולחנות בידוד בישראל

שולחן-בידוד-isolation-table

שולחן בידוד | שיווק שולחנות בידוד בישראל שולחן בידוד הינו שולחן בעל משטח עבודה ישר, יציב ומבודד מתנודות. התנודות יכולות להיגרם כתוצאה מהעבודה הנעשית על השולחן או בסביבתו. ישנן רעידות קלות אשר אנו לא מרגישים אך הן משפיעות על הדיוק של מכשירים מסויימים. ישנם סוגים שונים של מערכות תמיכה למשטחי בידוד בהתאם לרמת הבידוד הנדרשת. …