Tag «super-Gaussian mirror»

Graded Reflectivity Laser Mirrors | מראות לייזר עם רפלקטיביות מדורגת

Graded Reflectivity Laser Mirrors | מראות לייזר עם רפלקטיביות מדורגת

Graded Reflectivity Laser Mirrors | מראות לייזר עם רפלקטיביות מדורגת מראות לייזר עם רפלקטיביות מדורגת הן פתרון למצמד פלט למהוד לייזר בלתי יציב מדובר במראה מיוחדת אשר הרפלקטיביות שלה באורך גל מסויים משתנה בהדרגה כפונקציה של מיקום על פני שטח המראה המראה משפרת את האיכות האופטית של פלט הקרן בעיקר בהגדלות קטנות. המראה גם מסייעת …