Tag «Stress- and Strain-Induced Birefringence Imaging»

מערכת הדמיית שבירה כפולה – מדידת שבירה כפולה

מערכת הדמיית שבירה כפולה

מערכת הדמיית שבירה כפולה מערכת הדמיית שבירה כפולה. מודד שבירה דו-פעמית הנגרמת על ידי מתח ומתח בדגימות שטוחות עבור מגוון יישומים, החל מחומרים ומחקר ביולוגי ועד הבטחת מוצר. מערכת זו מיועדת לשימוש במחקר אקדמי, אבחון רפואי, ייצור תעשייתי והבטחת איכות המוצר. מכיוון שהוא מבוסס על מכשיר גביש נוזלי, אין תנועה מכנית פנימית, מה שמוביל לפעולה …