Tag «reduce back reflections in optical fibers»

Fiber isolators – מבודדי סיב אופטי

Fiber isolators - מבודדי סיב אופטי

Fiber isolators – מבודדי סיב אופטי   מבודדי סיב מגינים מקורות אור מהשתקפות ומאותות אשר יכולים לגרום לחוסר יציבות ונזק על ידי מתן דרך לאור לעבור דרכו עם הפסד מינימלי ואילו אור הנע בכיוון ההפוך מפסיד הפסד מקסימלי אנו משווקים סיביעם אופטיים ומבודדי סיבים אופטיים אתם מוזמנים ליצור קשר לקבלת ייעוץ, פרטים נוספים והצעת מחיר …