Tag «Portable Oxygen System Tank»

עגלת בקבוק חמצן רפואי – מתקן להובלת חמצן

עגלת בקבוק חמצן רפואי - מתקן להובלת חמצן

עגלת בקבוק חמצן רפואי – מתקן להובלת חמצן עגלת בקבוק חמצן רפואי – מתקן להובלת חמצן. המתקן מיוצר בגרמניה על ידי חברה ותיקה לייצור מוצרים ועזרים לבתי חולים. המתקן יציב וגם נייד כאשר לגלגלים יש סטופרים אשר מייצבים את המתקן בעת הצורך. עגלת בקבוק החמצן יכולה לשאת בקבוקי חמצן במשקל של 11 קילוגרם. להלן מפרט …