Tag «Multi-Axis Stages»

מערכות רב ציריות – Multi-Axis systems

מערכות רב ציריות - Multi-Axis systems

מערכות רב ציריות – Multi-Axis systems מערכות רב ציריות – אנחנו מציעים מגוון רחב של במות אופטיות בעלות מספר צירים לשימוש ביישומי מיקום ברמת הננו. רוב הבמות הללו משלבות טכנולוגיה מאוד אמינה, ניתנת לשחזור, ומציעה מספר יתרונות נוספים על פני טכנולוגיות אחרות. אנו מציעים גם מגוון רחב של רכיבים אופטו-מכניים. בנוסף למערכות הרב ציריות שאנו …