Tag «Lead Bar Stock»

מוטות עופרת | מוט עופרת | מטילי עופרת | מטיל עופרת

מוטות עופרת | מוט עופרת | מטילי עופרת | מטיל עופרת

מוטות עופרת | מוט עופרת | מטילי עופרת | מטיל עופרת אנו משווקים בישראל מוצרי עופרת לשימושים שונים. יש מוצרי עופרת כגון יריעות עופרת אשר משמשים להגנה מפני קרינת רנטגן ויש יריעות עופרת המשמשות כיריעות לבידוד אקוסטי. יש לקוחות הרוכשים עופרת למטרות אחרות ויש לקוחות הצריכים מוצר מעופרת לפי שרטוט. אנו מספקים גם מוצרים סטנדרטיים …