Tag «Large-Area Custom-Shape Bandpass Filters»

Bandpass Filters – מסנן אופטי

Bandpass Filters - מסנן אופטי

Bandpass Filters – מסנן אופטי מסנני בנדפס מעבירים אורך גל מוגדר של אור, תוך דחיית קרינה לא רצויה אחרת. מסנני בנדפס אופטיים מאפשרים בידוד של קבוצה של אורכי גל מכל הספקטרום הכולל, ומאפשרים תפוקת אנרגיה גבוהה יותר ודחייה גדולה יותר של אורכי גל מחוץ לקבוצה, ללא שימוש ברכיבים מפזרים כגון פריזמה אתם מוזמנים ליצור קשר …