Tag «Large Aperture Rotary Table (Motorized)»

במה ממונעת בקרת תנועה – בקר תנועה ובמות ממונעות

במה ממונעת בקרת תנועה – בקר תנועה ובמות ממונעות אנו משווקים בישראל רכיבים אופטו מכניים המשמשים לבקרת תנועה ולהזזת אביזרים ברמת דיוק גבוהה יש לנו להציע במות אופטיות לשולחן אופטי אשר מופעלות ידנית והן מתאימות לצרכים מסויימים אך אינן מתאימות לצרכים אחרים. לשם כך יש גם במות ממונעות עם רמת דיוק גבוהה בהמשך הדף ישנה …