Tag «KINEMATIC BASE»

ממקם בסיס לשולחן אופטי

ממקם בסיס לשולחן אופטי

ממקם בסיס לשולחן אופטי ממקמי בסיס הנם אביזרים המתחברים לשולחן אופטי ואשר עליהם ניתן להרכיב מכשירים וציוד אחר ממקמי הבסיס מאפשרים עבודה עם למשל לייזרים, מקורות אור, סיבים אופטיים ועוד על השולחן האופטי למטה תוכלו לראות רשימה חלקית של הממקמים שאנו יכולים לספק אנו עובדים עם לקוחות רבים בישראל זה שנים רבות אתם מוזמנים ליצור …