Tag «IV- wall rail system unit»

מסילות לרוחב הקיר

מסילות לרוחב הקיר

מסילות לרוחב הקיר בחדרי מטופלים בבתי חולים ובמרפאות יש צורך להשתמש בקירות אשר סביב המטופל על מנת לחסוך מקום של עמודים סביב המטופל אנו עובדים עם חברה גרמנית אשר מייצרת ציוד רפואי לבתי חולים החברה מספקת מסילה הנצמדת לרוחב הקיר ואשר עליה ניתן להרכיב עמודי אינפוזיה, אביזרים, מכשור רפואי ועוד החברה גם מייצרת מוצרים בהתאמה …