Tag «inverted microscope»

אילומינטור לשני מקורות אור בו זמנית – illuminator for two light sources simultaneously

אילומינטור לשני מקורות אור - illuminator for two light sources

אילומינטור לשני מקורות אור בו זמנית – illuminator for two light sources simultaneously אנו משווקים בישראל אילומינטורים ומצלמות למיקרוסקופים. אנו מציעים אילומינטור אשר מספק תאורה מדוייקת לכמה ספוטים בו זמנית ויחד עם זאת מאפשר את הפעלת התאורה הרגילה של המיקרוסקופ על ידי חיבור סיבי. הפעולה מתאפשרת באמצעות קוביית מראה אשר גם האילומינטור וגם מקור האור …