Tag «infrared photography»

Hot Cold Mirrors filters – מראת מסנן קר חם

Hot Cold Mirrors filters - מראת מסנן קר חם

Hot Cold Mirrors filters – מראת מסנן קר חם מראות חמות משמשות לשקף אינפרה אדום ולהעברת אור נראה. מראות חמות הן מושלמות לחסימת חום לא רצוי להגיע לאזורים רגישים של ההתקנה שלך. ביישומים שבהם יש חשש להתחממות, המראה החמה מספקת אמצעי הגנה על ידי חסימת אינפרא אדום אתם מוזמנים ליצור קשר לקבלת ייעוץ, פרטים נוספים …