Tag «impulse sub-THz sources»

גלאי טרה-הרץ מהיר במיוחד | Ultrafast Terahertz detectors

גלאי טרה-הרץ מהיר במיוחד | Ultrafast Terahertz detectors

גלאי טרה-הרץ מהיר במיוחד | Ultrafast Terahertz detectors גלאיי הטרה-הרץ הם בעלי יכולת תגובה של 150 פיקו-שנייה. יכולת התגובה המהירה של גלאיי הטרה-הרץ מאפשרת להשתמש בגלאים הללו בחקירת תהליכים מהירים במדע הטרה-הרץ ובתקשורת הגלאים הללו נועדו לבדיקת אותות טרה-הרץ ופולסים המשתנים במהירות. ניתן להשתמש בגלאים על מנת לכוון מקורות טרה-הרץ אם אתם מחפשים גלאיי טרה-הרץ, …