Tag «glass for vacuum chamber»

חלון לתא ואקום-לחץ | זכוכית לתא ואקום-לחץ

חלון לתא ואקום-לחץ | זכוכית לתא ואקום-לחץ

חלון לתא ואקום-לחץ | זכוכית לתא ואקום-לחץ תא ואקום הוא תא קשיח אשר שואבים ממנו אוויר וגזים אחרים על ידי משאבת ואקום. זה גורם ללחץ נמוך בתוך התא. סביבת ואקום מאפשרת לחוקרים לערוך ניסויים או לבדוק מכשירים אשר אמורים לפעול בחלל החיצון למשל. תאים עשויים בדרך כלל ממתכות אשר מסוגלות לעמוד בלחץ הנוצר מחוץ לתא …