Tag «Germanium crystal»

גביש גרמניום – Germanium crystal – GE – שיווק ומכירה בישראל

גביש גרמניום

גביש גרמניום – Germanium crystal – GE – שיווק ומכירה בישראל אנו משווקים בישראל רכיבים אופטיים המיוצרים מגרמניום זהו יסוד חזק, בצבע אפור-לבן מבריק עם המבנה הגבישי של יהלום. בנוסף לכך, גרמניום הוא מוליך למחצה עם תכונות ביניים של מתכת וחומר מבודד. גרמניום גבישי אינו מושפע מהאוויר ונשאר מבריק גם בנוכחותו תעשיית הסיבים האופטיים היא …