Tag «fused silica optic fiber»

סיב סיליקה טהורה | Pure fused silica fiber

סיב סיליקה טהורה | Pure fused silica fiber

סיב סיליקה טהורה | Pure fused silica fiber סיב מסיליקה טהורה הוא בעצם סיב מקוורץ היישומים של הסיב הם בתחום התעשייתי / מדעי והרפואי ספקטרוסקופיה תאורה מרחוק חיישנים ריתוך / הלחמה / סימון לייזר פוטוליתוגרפיה מכשירים אנליטיים צמת דיודה לייזר פירומטריהציוד מוליכים למחצה אבחון רפואי טיפולי לייזר טיפול פוטודינמי אם אתם מעוניינים לקבל מידע נוסף …