Tag «Fused end fiber bundles»

End-fused fiber bundles | מיזוג סיבים בכבל אופטי

End-fused fiber bundles

End-fused fiber bundles | מיזוג סיבים בכבל אופטי מיזוג סיבים הוא בעצם היתוך סיבים אופטיים יחד על מנת לשפר את יכולת העברת האור בעשרות אחוזים ומעביר כתשעים וחמישה אחוזים מהאור הנכנס לסיבים תוך שמירה על מפתח נומרי גבוה הכבל עם הסיבים הממוזגים, או המותכים, יחדיו, מסוגל להחזיק מעמד בטמפרטורות גבוהות עד אפילו 600 מעלות צלזיוס. …