Tag «FTIR spectrophotometer»

ספקטרופוטומטר | ספקטרוסקופיה מוצרים

ספקטרופוטומטר | ספקטרוסקופיה מוצרים

ספקטרופוטומטר | ספקטרוסקופיה מוצרים ספקטרופוטומטר הנו כלי למדידה אשר באמצעותו מודדים את בליעת האור באורכים שונים של גל עבור חומר מסויים. הספקטרופוטומטר מודד את עוצמת האנרגיה האלקטרו-מגנטית בכל אורך גל של אור בתחום מסויים. ספקטרופוטומטר מכיל מקור אור, אמצעי למיקוד האור על החומר הנבדק, דרך לאסוף את האור המוחזר מהחומר, מונוכרומטור להפרדת האור לאורכי גל …

Spectroscopy instruments – Spectroscopy Products – ספקטרוסקופיה מוצרים

Spectroscopy instruments

Spectroscopy instruments – Spectroscopy Products – ספקטרוסקופיה מוצרים Spectroscopy instruments – Spectroscopy Products – ספקטרוסקופיה מוצרים בספקטרוסקופיה מודדים ספקטרום של רמות אנרגיה או ספקטרום של תדרי קרינה אלקטרומגנטית, כמו למשל תדרי אור. היישום של מדידות ספקטרוסקופיות נפוץ בביולוגיה, כימיה, ופיזיקה. לרוב מדידת הספקטרום של רמות אנרגיה משמשת לזיהוי חומרים. מכשירי המדידה בתחום הספקטרוסקופיה נקראים ספקטרומטרים. …