Tag «compact broadband light source with low heat dissipation»

מקור אור פלזמה – PLASMA LIGHT SOURCE

מקור אור פלזמה - PLASMA LIGHT SOURCE

מקור אור פלזמה – PLASMA LIGHT SOURCE מקור אור פלזמה – PLASMA LIGHT SOURCE. אנו מספקים מקורות אור למגוון שימושים מקור האור פלזמה הינו קומפקטי אך יש בו מספר פתרונות במקור פלזמה אחד. המקור אינו זקוק לקירור חיצוני. מערכת הקירור שלו פנימית. הבהירות הספקטרלית מגיעה עד 48 מוואט. הטווח הספקטרלי הוא בין 190 ל-2500 ננומטר. …