Tag «זכוכית חסינת אש מחיר»

זכוכית עמידה בחום מחיר

זכוכית עמידה בחום מחיר

זכוכית עמידה בחום מחיר זכוכית עמידה בחום מחיר. כאשר מדברים על זכוכית עמידה בחום חשוב להגדיר לכמה דקות הזכוכית צריכה להיות עמידה בחום. יש זכוכיות שעמידות לחום 30 דקות, 60 דקות, 90 דקות או 120 דקות. בנוסף יש תקנים מסוימים שעל הזכוכית לעמוד בהם. המחיר של זכוכית עמידה בחום נקבע בהתאם לזמן שעליה לעמוד בחום …

חלון מעכב בעירה 30 / 60 / 90 / 120 דקות

חלון מעכב בעירה 30 / 60 / 90 / 120 דקות

חלון מעכב בעירה 30 / 60 / 90 / 120 דקות חלון מעכב בעירה 30 / 60 / 90 / 120 דקות. יכול שביקשו ממך חלון מעכב בעירה אך בעצם התכוונו לחלון חסין אש והכוונה לזכוכית עמידה באש. על מנת להיות בטוח עליך לבקש מפרט של החלון כפי שמופיע בתוכניות של החלונות בפרוייקט. אז ברגע …