מיגון קרינה מקווי מתח גבוה | קו מתח עליון וקו מתח טמון באדמה

מיגון קרינה מקווי מתח גבוה | קו מתח עליון וקו מתח טמון באדמה

מיגון קרינה מקווי מתח גבוה | קו מתח עליון וקו מתח טמון באדמה
מיגון קרינה מקווי מתח גבוה | קו מתח עליון וקו מתח טמון באדמה

מיגון קרינה מקווי מתח גבוה | קו מתח עליון וקו מתח טמון באדמה. לפי המשרד להגנת הסביבה, בשנת 2006 אושר בכנסת “חוק הקרינה הבלתי מייננת” ובשנת 2009 נכנסו לתוקפן “תקנות הקרינה הבלתי מייננת”. קרינה הנפלטת מקווי מתח גבוה היא קרינה בלתי מייננת אשר בעוצמות מסוימות היא מסוכנת ומזיקה לבריאות האדם. לפי המשרד להגנת הסביבה בראש סדר העדיפויות עומד הטיפול בקווי מתח גבוה הגורמים לחשיפה ממוצעת של יותר מ-4 מיליגאוס. הדרך הבטוחה ביותר לטיפול בקרינה חשמלית מקווי מתח גבוה היא להרחיק את בני האדם מנקודת הקרינה עד למרחק שבו נמדדת עוצמת קרינה ממוצעת של פחות מ-4 מיליגאוס. היות שלא תמיד זה אפשרי ויש אילוצים שונים המביאים לכך שבני אדם נחשפים לקרינה גבוהה מקווי מתח גבוה, יש צורך במיגון קרינה זו.

מיגון קרינה מקווי מתח גבוה נעשה על ידי שימוש בחומרים חוסמי קרינה אלקטרומגנטית או על ידי יצירת שדה מגנטי בכיוון מנוגד הגורם להפחתת הקרינה

אז מה לעשות

במידה ואתם נמצאים באופן קבוע ליד קו מתח גבוה עליון או קו מתח גבוה הטמון באדמה, חשוב לבצע בדיקת עוצמת קרינה במקום בו אתם שוהים. רק לאחר בדיקה מקצועית ניתן לדעת אם אתם באמת נחשפים לקרינה מסוכנת ברמה גבוהה. לאחר שמקבלים את תוצאות הבדיקה ניתן לדעת כיצד אפשר למגן קרינה זו

אתם מוזמנים לפנות אלינו ואנחנו נדאג לקשר אתכם עם אנשי מקצוע אשר יוכלו לסייע לכם למדוד את רמת הקרינה וגם למגן את סביבתכם מקרינה זו

התקשרו עוד היום

נשמח לשוחח עמכם

According to the Ministry of Environmental Protection, in 2006 the Knesset approved the “Non-Ionizing Radiation Law” and in 2009 the “Non-Ionizing Radiation Regulations” came into force. Radiation emitted from high voltage lines is non-ionizing radiation which at certain intensities is dangerous and harmful to human health. According to the Ministry of Environmental Protection, priority is given to the treatment of high-voltage lines that cause an average exposure of more than 4 milligauss. The safest way to treat electric radiation from high voltage lines is to keep humans away from the point of radiation to a distance where the average radiation intensity of less than 4 milligauss is measured. Since this is not always possible and there are various constraints that result in humans being exposed to high radiation from high voltage lines, it is necessary to protect this radiation.
Radiation protection from high voltage lines is done by using electromagnetic radiation blocking materials or by creating a magnetic field in the opposite direction that causes the radiation to be reduced.
so what to do
If you are regularly near an upper high voltage line or a high voltage line embedded in the ground, it is important to perform a radiation intensity test where you are staying. Only after a professional examination can you know if you are really exposed to dangerous radiation at a high level. Once you get the test results you can know how to protect this radiation.
You are welcome to contact us and we will make sure to contact you with professionals who can help you measure the level of radiation and also protect your environment from this radiation.
Call today
We will be happy to talk to you

Tags:

מיגון קרינה מקווי מתח גבוה, הגנה מקרינה של קו מתח גבוה,קו מתח גבוה קרינה, קרינה חשמלית מקו מתח גבוה,קרינה אלקטרומגנטית של קו מתח גבוה, קרינה מסוכנת מקו מתח גבוה, קרינה מקו מתח גבוה הטמון באדמה, קרינה מקו מתח גבוה עליון, מיגון קרינה מכבלי חשמל, מיגון קרינה מתעלות כבלים חשמלים, חומרי הגנת קרינה מקו מתח גבוה, בידוד קרינה מקו מתח גבוה,חסימת קרינה מקו מתח גבוה