Tag «light curtain»

וילון אור | וילון חיישנים אופטי לבטיחות

וילון אור | וילון חיישנים אופטי לבטיחות

וילון אור | וילון חיישנים אופטי לבטיחות וילון אור | וילון חיישנים אופטי לבטיחות. וילון אור הוא בעצם וילון בלתי נראה המורכב מחיישנים היוצרים מעין מסך בלתי נראה אשר נועד להגן על בני אדם או על מכונה / תהליך. כפי שבכניסה לחנויות מסויימות יש חיישן אשר מזהה כאשר מתקרבים אליו והדלת נפתחת כך וילון האור …