Tag «שטיפת קש רב פעמי במדיח כלים»

קשים רב פעמיים ללא מברשת | קש רב פעמי ללא מברשת

קשים רב פעמיים ללא מברשת | קש רב פעמי ללא מברשת

קשים רב פעמיים ללא מברשת | קש רב פעמי ללא מברשת גם בישראל גוברת המודעות לשימוש בקשים רב פעמיים ולא בקשים חד פעמיים. מי שכבר התחיל להשתמש בקשים רב פעמיים נתקל בבעיה, או מספר בעיות. הניקוי והשטיפה של הקשים הרב פעמיים אינו נוח היות שיש צורך להשתמש במברשת או חוטר. הבעיה השנייה היא שלא ניתן …