Tag «קש שתייה הניתן לניקוי»

קשי שתייה לשימוש חוזר | קש שתייה רב פעמי לשימוש חוזר

קשי שתייה לשימוש חוזר |קש שתייה רב פעמי לשימוש חוזר

קשי שתייה לשימוש חוזר |קש שתייה רב פעמי לשימוש חוזר מספר מדינות באירופה כבר חוקקו חוקים האוסרים על שימוש בקשים חד פעמיים מפלסטיק בישראל מנסים לעודד לא להשתמש בכלים חד פעמיים מפלסטיק או בשקיות פלסטיק. אני מניח שגם בישראל בסופו של דבר יאסרו על שימוש בקשים חד פעמיים מפלסטיק. זה רק עניין של זמן אז …