Tag «קשים נפתחים רב פעמיים»

קשים רב פעמיים נפתחים לשני חלקים לשטיפה במדיח כלים

קש רב פעמי מסיליקון

קשים רב פעמיים נפתחים לשני חלקים לשטיפה במדיח כלים קשים רב פעמיים נפתחים לשני חלקים לשטיפה במדיח כלים. הקשים הללו בנויים משני חלקים כך שניתן לפתוח אותם ולשטוף גם את החלק הפנימי שלהם ללא צורך במברשת. למי שעדיין לא עבר לשימוש בקשים רב פעמיים זה אולי נראה מוזר אך מדינות באירופה כבר חוקקו חוקים האוסרים …