Tag «קשים אקולוגיים»

קשי שתייה לשימוש חוזר | קש שתייה רב פעמי לשימוש חוזר

קשי שתייה לשימוש חוזר |קש שתייה רב פעמי לשימוש חוזר

קשי שתייה לשימוש חוזר |קש שתייה רב פעמי לשימוש חוזר מספר מדינות באירופה כבר חוקקו חוקים האוסרים על שימוש בקשים חד פעמיים מפלסטיק בישראל מנסים לעודד לא להשתמש בכלים חד פעמיים מפלסטיק או בשקיות פלסטיק. אני מניח שגם בישראל בסופו של דבר יאסרו על שימוש בקשים חד פעמיים מפלסטיק. זה רק עניין של זמן אז …

קש שתייה רב פעמי מתקפל | קש רב פעמי מסיליקון

קש שתייה רב פעמי מתקפל

המכירה לחנויות ולא ליחידים רשימת חנויות המוכרות קש רב פעמי מסיליקון ללא צורך במברשת לניקוי קש שתייה רב פעמי מתקפל | קש רב פעמי מסיליקון קש סיליקון רב פעמי מתקפל הוא נוח לשימוש ולנשיאה. זהו הפתרון האידיאלי לכל מי שרוצה לשמור על הסביבה מפסולת פלסטיק. כמו במדינות אחרות באירופה, כנראה גם בישראל, ייאסר השימוש בקשי …

קשים רב פעמיים | קש רב פעמי מסיליקון

קשים רב פעמיים | קש רב פעמי מסיליקון

המכירה לחנויות ולא ליחידים רשימת חנויות המוכרות קש רב פעמי מסיליקון ללא צורך במברשת לניקוי קשים רב פעמיים | קש רב פעמי מסיליקון קשים רב פעמיים הם נושא השיחה היום במדינות רבות בעולם. כיום מנהיגי המדינות מבינים שאנו חייבים לשנות את הרגלי הצריכה בפלסטיק אם אנחנו רוצים לשמור על העולם שלנו. אנו צריכים קש שתייה …

קש רב פעמי לילדים לניקוי במדיח ללא צורך במברשת

קש רב פעמי לילדים

המכירה לחנויות ולא ליחידים רשימת חנויות המוכרות קש רב פעמי מסיליקון ללא צורך במברשת לניקוי קש רב פעמי לילדים לניקוי במדיח ללא צורך במברשת. העולם עובר לקשים רב פעמיים על מנת להקטין את הזיהום הנוצר מפסולת הפלסטיק. עד היום הורגלנו להשתמש בקשים חד פעמיים אשר זיהמו את הסביבה ואת העולם בו אנו חיים. מי שניסה …