Tag «קשיות אקולוגיות»

קש שתייה רב פעמי מתקפל | קש רב פעמי מסיליקון

קש שתייה רב פעמי מתקפל

המכירה לחנויות ולא ליחידים רשימת חנויות המוכרות קש רב פעמי מסיליקון ללא צורך במברשת לניקוי קש שתייה רב פעמי מתקפל | קש רב פעמי מסיליקון קש סיליקון רב פעמי מתקפל הוא נוח לשימוש ולנשיאה. זהו הפתרון האידיאלי לכל מי שרוצה לשמור על הסביבה מפסולת פלסטיק. כמו במדינות אחרות באירופה, כנראה גם בישראל, ייאסר השימוש בקשי …

קש רב פעמי לילדים לניקוי במדיח ללא צורך במברשת

קש רב פעמי לילדים

המכירה לחנויות ולא ליחידים רשימת חנויות המוכרות קש רב פעמי מסיליקון ללא צורך במברשת לניקוי קש רב פעמי לילדים לניקוי במדיח ללא צורך במברשת. העולם עובר לקשים רב פעמיים על מנת להקטין את הזיהום הנוצר מפסולת הפלסטיק. עד היום הורגלנו להשתמש בקשים חד פעמיים אשר זיהמו את הסביבה ואת העולם בו אנו חיים. מי שניסה …