Tag «פלטות עופרת»

גלילי עופרת – גליל עופרת מחיר – מכירת גלילי עופרת בעוביים שונים

גלילי עופרת

גלילי עופרת – גליל עופרת מחיר – מכירת גלילי עופרת בעוביים שונים גלילי עופרת הם גלילים של יריעות עופרת. העופרת היא מתכת רכה וכאשר היא דקה ובצורת יריעה ניתן לגלגל אותה לגליל הגלילים שלנו שוקלים חמישים קילו ביריעות שהן בעובי חצי מילימטר עד שלושה מילימטר. אנו יכולים גם לספק לוחות עבים יותר של עופרת וכן …