Tag «פולרייזר לייזר גלן»

פולרייזר גלן – פילטר מקטב – Glan Laser Polarizers

פולרייזר גלן - פילטר מקטב - Glan Laser Polarizers

פולרייזר גלן – פילטר מקטב – Glan Laser Polarizers מקטב לייזר גלן הוא אופטיקה מקטבת המורכבת משתי מנסרות זהות זווית ישרה העשויות מחומרים גבישיים דו-פרינג’יים. כמו רוב המקטבים, תפקידו של מקטב גלן הוא לסנן רכיבי קיטוב מסוימים של האור עקרונות העבודה של מקטב לייזר גלן או גלן פולרייזר זהים: ניצול מדדי השבירה השונים בין רכיב …