Tag «עזרים הנתלים מן התקרה בבתי חולים»

מסילות וזרועות נתלות

מסילות וזרועות נתלות

מסילות וזרועות נתלות אנו עובדים עם חברה גרמנית המייצרת ריהוט וציוד לבתי חולים ומרפאות במרפאות ובבתי חולים יש צורך בהפעלת מכשירים שונים סביב המטופל כאשר תולים את המכשירים מהתקרה אפשר לחסוך מקום סביב המטופל ולמנוע את הפלתם של מכשירים חיוניים למטופל על ידי הרכבת מסילות על התקרה ניתן להציב מכשור חיוני סביב המטופל אשר ניתן …