Tag «עופרת חוסמת קרינה»

חומרים מבודדי קרינה

חומרים מבודדי קרינה

חומרים מבודדי קרינה חומרים מבודדי קרינה הנם חומרים בעלי תכונות המאפשרות להם לחסום קרינה מסוג זה או אחר. לפעמים אנו יכולים לחשוב למשל שקיר או דלת יכולים לחסום קרינה אך זה לא כך ולכן יש צורך למגן גם קירות ודלתות. בנוסף לכך, חומר שחוסם סוג מסויים של קרינה אינו חוסם סוג אחר של קרינה. בכל …

עופרת קרינה

עופרת קרינה

עופרת קרינה עופרת קרינה. כמעט כל אחד מאיתנו פגש בעופרת נגד קרינה אצל רופא השיניים. רוב רופאי השיניים משתמשים בסינר עופרת כאשר הם מבצעים צילום רנטגן של השיניים. מי שנזקק לצילום רנטגן אחר גם כן ראה חלוקי עופרת אשר ניתנו לו או לטכנאי אשר ביצע את הצילום. אי אפשר שלא להבחין במשקל הכבד של העופרת …

עופרת חוסמת קרינה

עופרת חוסמת קרינה

עופרת חוסמת קרינה עופרת חוסמת קרינה היא מתכת אשר הודות לתכונותיה יכולה לחסום קרינה מייננת בדרך כלל. בעופרת יש צפיפות חומר גבוהה ומספר גבוה של אלקטרונים ולכן העופרת מסוגלת לחסום קרני רנטגן וקרני גמא. השימוש בעופרת חוסמת קרינה החל בתחילת המאה ועשרים. בתחילת המאה ועשרים התחילו לייצר מוצרי ביגוד עם עופרת ולמגן חללים אשר בהם …

לוחות עופרת נגד קרינה

לוחות עופרת נגד קרינה

לוחות עופרת נגד קרינה לוחות עופרת נגד קרינה יכולות להימצא בשתי צורות: יריעות עופרת טהורה או מחוברות ללוח גבס. לפני שרוכשים לוחות עופרת נגד קרינה חשוב לברר איזו קרינה רוצים לחסום. אם מדובר בקרינה מייננת כמו קרינת רנטגן אז אכן צריך להשתמש בלוחות עופרת נגד קרינה. אך אם מדובר בקרינה בלתי מייננת כמו קרינה חשמלית …