Tag «עדשת השתקפות פנימית מלאה – Total internal reflection lens TIR»

עדשת השתקפות פנימית מלאה – Total internal reflection lens TIR

עדשת השתקפות פנימית מלאה - Total internal reflection lens TIR

עדשת השתקפות פנימית מלאה – Total internal reflection lens TIR עדשת השתקפות פנימית מלאה – Total internal reflection lens TIR עדשת השתקפות פנימית מוחלטת. עדשה זו מרכזת ומכוונת את קרני האור על ידי החזרה מלאה/גמורה חלק מהשימושים של החזרה גמורה הם סיבים אופטיים – בתקשורת ובאנדוסקופים חיישני גשם להפעלת מגבי שמשות במכוניות משקפת פריזמתית מסכי …