Tag «ספירת פוטון בודד»

גלאי ספירת פוטונים בודדים – Single Photon Counting detector

גלאי ספירת פוטונים בודדים - Single Photon Counting detector

גלאי ספירת פוטונים בודדים – Single Photon Counting detector גלאי ספירת פוטונים בודדים – Single Photon Counting detector מדובר בגלאי, דטקטור, אשר מסוגל לזהות פוטונים בודדים. הגלאי יכול לזהות פוטון אחד בכל פעם. גלאי פוטון בודד פולט פולס אות עבור כל פוטון שזוהה. יעילות הספירה נקבעת על פי היעילות הקוונטית וההפסדים האלקטרוניים של המערכת זיהוי …