Tag «סלסלה»

עגלה נצמדת למיטה

עגלה נצמדת למיטה

עגלה נצמדת למיטה מדובר במתקן נייד על גלגלים אשר מתחבר למיטת מטופל ואשר עליו ניתן לחבר את כל המכשירים והציוד הנדרש לטיפול במטופל בדרך זו ניתן לרכז את כל האביזרים במקום אחד ולמנוע תקלות בניידות של המטופל ממקום אחד לשני ציוד האינפוזיה לחולה, מכשירי נשימה וצגים יהיו מסודרים בבטחה, ולכן יאפשרו הובלה מהירה ללא כל …