Tag «סליידרסטרו»

לא צריך יותר מברשת! – קשים רב פעמיים בלי מברשת

קשים רב פעמיים בלי מברשת

לא צריך יותר מברשת! – קשים רב פעמיים בלי מברשת לא צריך יותר מברשת! – קשים רב פעמיים בלי מברשת. מדובר כאן בבשורה גדולה לכל מי שרוצה לשמור על הסביבה מפסולת פלסטיק. יש אנשים שממשיכים לזרוק פסולת פלסטיק ומחכים עד שיהיה חוק שיכריח אותם להתחשב בסביבה. אך יש הרבה אנשים שכבר עכשיו מצמצמים את השימוש …