Tag «סינר ארוך להגנת קרינה – Lead Vest Apron»

אפוד עופרת ארוך, סינר ארוך להגנת קרינה – Lead Vest Apron

אפוד עופרת

אפוד עופרת ארוך, סינר ארוך להגנת קרינה – Lead Vest Apron   מגיע בחלק אחד ארוך וניתן להתאים את המידות על פי דרישה אופטיקה רפואית – שיווק רכיבים אופטיים למכשור רפואי אופטיקה רפואית – שיווק רכיבים אופטיים למכשור רפואי אופטיקה רפואית כוללת בתוכה רכיבים אופטיים שונים אשר נעשה בהם שימוש גובר והולך בתחומים רפואיים כגון: …