Tag «סיב בקרת קיטוב»

Fiber Polarization Controllers – סיב בקרת קיטוב

Fiber Polarization Controllers - סיב בקרת קיטוב

Fiber Polarization Controllers – סיב בקרת קיטוב סיב מבקר קיטוב הוא רכיב אופטי אשר מאפשר לשנות את מצב הקיטוב של האור בתוך הסיב רכיבי סיב אופטי שונים כגון אינטרפרומטרים נזקקים למצב קיטוב משתנה של האור בתוך הסיב. למטרה זו פותחו סוגים שונים של בקרים לסיבים אופטיים אתם מוזמנים ליצור עמנו קשר לקבלת ייעוץ, פרטים נוספים …