Tag «סיב אופטי עגול»

סיב אופטי מרובע | סיב אופטי מלבני | סיב אופטי מתומן

סיב אופטי מרובע סיב אופטי מלבני סיב אופטי מתומן

סיב אופטי מרובע | סיב אופטי מלבני | סיב אופטי מתומן אנו מציעים סיבים אופטים השונים מהצורה העגולה המסורתית ולהם צורה מרובעת, מלבנית או מתומנת. לסיבים הללו יש יתרון הודות לצפיפות אריזה מקסימאלית. סיבים אלה מתאימים מאוד לחיבורים למקורות זוויתיים ולדיודות לייזר יתרונות מגוון רחב של ליבות וחיפויים בצורות גיאומטריות, למשל ריבוע, מלבן או מתומן …