Tag «סורק טרה הרץ»

סורק הדמיה טרה-הרץ | Terahertz imaging scanner

סורק הדמיה טרה-הרץ | Terahertz imaging scanner

סורק הדמיה טרה-הרץ | Terahertz imaging scanner ללא קרינה מיינת סריקה בקצב של 5000 תמונות לשנייה מהירות סריקה עד 15 m/s מתאים לתהליכים תעשייתיים מערכת סורק הדמיה טרה הרץ מכילה שני חלקים: מצלמת הדמיה טרה-הרץ ומחולל טרה-הרץ. שני החלקים מסונכרנים אחד עם השני. קרינת טרה-הרץ מועברת מהמחולל לעבר החיישן של המצלמה. המצלמה מספקת רזולוצית תמונה …