Tag «סורק גוף טרה-הרץ ביטחוני»

סורק גוף ביטחוני על ידי גלי טרה-הרץ | Terahertz security body scanner

סורק גוף ביטחוני על ידי גלי טרה-הרץ | Terahertz security body scanner

סורק גוף ביטחוני על ידי גלי טרה-הרץ | Terahertz security body scanner מערכת סריקה ביטחונית על ידי גלי טרה-הרץ מציאת חפצים מוסתרים מתחת בגדים כגון: כלי נשק, סמים וחומרי נפץ עם עליה ברמת האלימות והטרור בכל העולם, מדינות רבות מחפשות מערכות סריקה ביטחונית בדומה למערכות הנמצאות בנמלי התעופה אך מבוססים על טכנולוגיית הדמיה טרה-הרץ גלי …