Tag «ניטור קרינה ברחובות העיר»

מערכת ניטור קרינה בשטחים עירוניים / בין עירוניים – Area Monitoring system

מערכת ניטור קרינה בשטחים עירוניים / בין עירוניים – Area Monitoring system מערכת זו מורכבת מאחת או כמה משאיות ותחנה מרכזית.המשאיות מודדות את רמת הקרינה בסביבה והמידע מאוחסן בבסיס הנתונים בתוך המשאית מערכת זו מותקנת כיום בכל תשעה עשר תחנות הכח הגרעיניות בצרפת לפרטים נוספים ולייעוץ, צרו עמנו קשר tags: מערכת ניטור קרינה בשטחים עירוניים …