Tag «מתקן נשיאת פרוסות גבישים»

מתקן מקוורץ לוויפרים של פוטו וולטאי, מתקן נשיאת פרוסות גבישים – Quartz Wafer Carriers Quartz Glass Boats

כלים למעבדה כלי קוורץ

מתקן מקוורץ לוויפרים של פוטו וולטאי, מתקן נשיאת פרוסות גבישים – Quartz Wafer Carriers Quartz Glass Boats המתקנים מיוצרים בהתאם לדרישות הלקוח מוט למדידת גדילת גביש יחיד – Single Crystal Growth Test Quartz Rod מוט למדידת גדילת גביש יחיד – Single Crystal Growth Test Quartz Rod   יש אפשרות לשנות את מידות המוט לפי הצורך …