Tag «מעמד לקערת נירוסטה»

מתקן נייד לקערת נירוסטה לשימוש רפואי | מעמד קערת נירוסטה על גלגלים

מתקן נייד לקערת נירוסטה לשימוש רפואי | מעמד קערת נירוסטה על גלגלים

מתקן נייד לקערת נירוסטה לשימוש רפואי | מעמד קערת נירוסטה על גלגלים מתקן נייד לקערת נירוסטה לשימוש רפואי | מעמד קערת נירוסטה על גלגלים. המתקן מורכב מעמוד אשר לו חמש רגליים עם גלגלים. למתקן יש מקום המיועד לקערת נירוסטה אשר ניתן להרים אותה מהמתקן בעת הצורך. המעמד מיוצר בגרמניה באיכות גבוהה על ידי חברה גרמנית …