Tag «מעיל עופרת»

חלוק עופרת נגד קרינה, מעיל עופרת – Lead Jacket

חלוק עופרת

חלוק עופרת נגד קרינה, מעיל עופרת – Lead Jacket חלוק עופרת נגד קרינה. אנו משווקים בישראל ביגוד נגד קרינה וגם חלוקי הגנה מקרינה. יש חלוקים בעוביים שונים של עופרת בהתאם לדרישת משרד הבריאות. במשרד הבריאות יש מחלקה לפיקוח קרינה אשר קובעת את עובי העופרת הנדרש במצבים השונים. חשוב לוודא עם משרד הבריאות מהו העובי הנדרש …