Tag «מחולל אותות טרה-הרץ»

מקורות גלי טרה-הרץ | Terahertz sources

מקורות גלי טרה-הרץ | Terahertz sources

מקורות גלי טרה-הרץ | Terahertz sources מקורות גלי הטרה-הרץ הם בעצם דיודות סיליקון. יש מספר מקורות שונים המחוללים אותות טרה-הרץ. כיום יש מקורות משופרים עם מגן מבודד אשר משפר את יציבות המחולל אנו מציעים גם מצלמת טרה-הרץ אשר קולטת את המקורות הללו ומאפשרת את בדיקתם אם אתם מעוניינים לקבל מידע נוסף, להתייעץ ולקבל הצעת מחיר, …