Tag «מגן חזה מעופרת – breast protective»

אפודה נגד קרינה, מגן חזה מעופרת – breast protective

אפוד עופרת

אפודה נגד קרינה, מגן חזה מעופרת – breast protective ניתן להתאים את גודל האפודות לפי הצורך מסך סינטילציה | מסכים לסינטילציה | מסך פלואורסצנטי מסך סינטילציה | מסכים לסינטילציה | מסך פלואורסצנטי גבישי סינטילציה מעובדים למשטחים דקים ויוצרים מסכי הדמיה מעולים עם רזולוציה מרחבית גבוהה. חלק ממאפייני המסכים הם: הומוגניות אופטית גבוהה, פני שטח ישרים …