Tag «הדמיה קוונטית»

חישה אופטית | צילום מקוטב | חישה והדמאה

חישה אופטית | צילום מקוטב | חישה והדמאה

חישה אופטית | צילום מקוטב | חישה והדמאה חישה והדמאה קוונטית מדובר בטכנולוגיה הדמיה בעלת יכולת להקטין באופן משמעותי את רמת הקרינה אליה נחשפים. הטכנולוגיה נעזרת במקורות קרינה חמים ובמקורות קוונטים של פוטונים. בדרך זו ניתן לפתח לידאר מתקדם לחישה מרחוק. בלידאר יש גלאים רגישים לפוטונים אחדים וזה יאפשר בקרוב ליצור מערכות קומפקטיות בעלות רגישות …